پنج‌شنبه
21 تیر
1403
جمعه
18 اسفند
1402
6:00 ب.ظ - 7:30 ب.ظ شهرک غرب ،کافه امضا

ZipEnglish64

جمعه
18 اسفند
1402
7:30 ق.ظ - 9:30 ق.ظ محدوده شهرک غرب

ZIPPLOGGING

جمعه
11 اسفند
1402
5:00 ب.ظ - 6:30 ب.ظ شهرک غرب ،کافه امضا

zipenglish63

جمعه
04 اسفند
1402
7:30 ق.ظ - 9:30 ق.ظ -

ZIPRUN100

جمعه
27 بهمن
1402
6:00 ب.ظ - 7:30 ب.ظ شهرک غرب، کافه امضا

ZipEnglish62

جمعه
20 بهمن
1402
5:00 ب.ظ - 6:30 ب.ظ شهرک غرب ،کافه امضا

ZipEnglish61

جمعه
13 بهمن
1402
5:00 ب.ظ - 6:30 ب.ظ شهرک غرب ،کافه امضا

ZipEnglish60