اولین پلتفرم تبدیل ورزش به خدمت

وقتشه زیپ‌کیپی بشی
انتخاب کفش
رایگان کفش پیاده‌‌گردی
799 ت کفش دونده + عضویت زیپ‌کلاب

کاربران براساس کیلومتر دریافتی

رتبه
کاربر
کیلومتر
1
MAHSA
1183
2
Donya
1134
3
نغمه
435
4
Amirreza
315
5
سیما
247