تاریخ شروع

15:00

پنج‌شنبه - 1401/09/10

تاریخ پایان

17:30

پنج‌شنبه - 1401/09/10

آدرس

Birmingham, UK

⭕️ موضوع : 

هم افزایی در خودارزیابی و هدف گذاری در روزهای بحرانی

⭕️ توضیحات :

در شرایط کنونی جامعه که برخی افراد از بعدهای فردی، اجتماعی و کسب و کار آسیب دیده اند، یکی از بهترین تکنیک های عامل شدن و برداشتن گام های سازنده، استفاده از انرژی جمعی برای هم افزایی و رشد است.

می دانیم خودشناسی مقدم بر خودسازی است و برای حرکت مجدد نیاز هست ابتدا موقعیت فعلی خود را در زندگی و شرایط کنونی جامعه شناسایی کنیم.  

در این جلسه کاملا کاربردی و عملی با استفاده از پرسشنامه های کتاب اثر مرکب، ارزش‌های فردی مان را استخراج نموده و سپس با بهره بردن از الگوی “چرخ زندگی”، اولویت هایمان را در زندگی شناسایی می کنیم. سپس تکنیک “اسمارت” را برای هدف گذاری استفاده می کنیم و در نهایت اقدام نویسی را برای گام برداشتن به سوی اهدافمان به صورت گروهی انجام می دهیم.

ما معتقد به رعایت رویکرد برنده برنده‌ جمعی هستیم، لذا پرسشنامه ها از کتاب کپی نمی شوند و کتاب فیزیکی یا کتاب الکترونیک ” اثر مرکب “نشر نگاه نوین را لطفا همراه خود داشته باشید.

⭕️ مناسب برای:

-افرادی که به دنبال پیشرفت و توسعه خودشون هستند.

-افرادی که به دنبال تعامل و هم فکری با دیگران هستند.

-افرادی که به دنبال دوستان جدید و هم فکر و هم فرکانس هستند.

⭕️ خدمات:

-شبکه سازی با فعالان حوزه ی توسعه ی فردی و خلاقیت 

-شبکه سازی با فعالان حوزه کسب و کار و استارتاپ

⭕️ منتور و راهنما:

پیامِ امین، منتور خودشناسی

⭕️ زمان برگزاری:

پنج شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۵ لغایت ۱۷:۳۰

⭕️ مکان برگزاری:

هتل پارسیان آزادی،کافه سانته