تاریخ شروع

06:30

جمعه - 1402/06/10

تاریخ پایان

13:00

جمعه - 1402/06/10

آدرس

Birmingham, UK

FREE DISCUSSION

این هفته قراره با پیمایش در طبیعت با هم انگلیسی صحبت کنیم و لغات و اصطلاحات جدید یاد بگیریم.
ساعت ۶.۳۰ صبح از پایین گلاب دره حرکت می کنیم،یک ساعت پیمایش داریم ،صبحانه را در طبیعت میل می کنیم و با هم درباره تاپیک بحث می کنیم.این برنامه برای افرادی که در قصد تقویت زبان خود را دارند مناسب هست.

  • وسایل مورد نیاز : زیرانداز, حداقل دو لیتر آب کاغذ و قلم،صبحانه