تاریخ شروع

07:00

جمعه - 1402/04/30

تاریخ پایان

13:00

جمعه - 1402/04/30

آدرس

35.82167943459894, 51.43173935725212

Topic : Immigration

ساعت ۷صبح از پایین گلاب دره حرکت می کنیم،یک ساعت پیمایش داریم ، صبحانه را در طبیعت میل می کنیم و با دوستانمان به انگلیسی مراودت می کنیم و زبانمون تقویت میشه.
این برنامه برای افرادی که در سطح پیشرفته و یا متوسط که قصد تقویت زبان خود را دارند مناسب هست.

  • وسایل مورد نیاز : زیرانداز کاغذ و قلم

Mentor : Masood Nazari