تاریخ شروع

15:00

جمعه - 1402/08/12

تاریخ پایان

17:00

جمعه - 1402/08/12

آدرس

شهرک غرب،هرمزان، پیروزان جنوبی, مرکز خرید باریس،طبقه اول،امضا کافه

درباره رویداد

ZIPENGLISH55

 Depression

  • How would you describe depression
  • Why do you think people get depressed?
  • What can other people do to help those suffering with depression?
  • How do you think society views and treats individuals with depression?
  • Does social media exacerbate or alleviate depression?
  • Is medication a necessary and effective treatment for depression, or should alternative therapies be explored first?
  • What steps would you take if you noticed signs of depression in yourself or a loved one?

Mentor: Niloofar Nosrati

درجه سختی رویداد
3/5
این رویداد مناسب چه افرادی است:

در این رویداد میزبان نیلوفر نصرتی خواهیم بود ...

درباره نیلوفر

مدرس زبان انگلیسی

برترین کاربران براساس کیلومتر

رتبه
کاربر
کیلومتر
1
MAHSA
1144
2
Donya
1040
3
نغمه
328
4
Amirreza
294
5
سیما
203