جمعه
18 اسفند
1402
6:00 ب.ظ - 7:30 ب.ظ شهرک غرب ،کافه امضا

ZipEnglish64

جمعه
11 اسفند
1402
5:00 ب.ظ - 6:30 ب.ظ شهرک غرب ،کافه امضا

zipenglish63

جمعه
27 بهمن
1402
6:00 ب.ظ - 7:30 ب.ظ شهرک غرب، کافه امضا

ZipEnglish62

جمعه
20 بهمن
1402
5:00 ب.ظ - 6:30 ب.ظ شهرک غرب ،کافه امضا

ZipEnglish61

جمعه
13 بهمن
1402
5:00 ب.ظ - 6:30 ب.ظ شهرک غرب ،کافه امضا

ZipEnglish60

جمعه
29 دی
1402
5:00 ب.ظ - 6:30 ب.ظ شهرک غرب ،کافه امضا

ZipEnglish59

چهارشنبه
27 دی
1402
9:00 ب.ظ - 10:00 ب.ظ google meet

Online ZipEnglish

پنج‌شنبه
07 دی
1402
5:00 ب.ظ - 6:30 ب.ظ ‎سرای صنایع خلاق

zip english 58